Vidarekoppling av telefon

För att koppla in våra tjänster så måste ni vidarekoppla den telefon eller telefoner som ni vill att vi ska besvara. Vid vidarekoppling av era samtal kan ni välja när samtal skall kopplas vidare till oss.

Här kommer en kort guide om hur ni vidarekopplar er telefon.

Vidarekoppling vid Ej Svar

Gör så här för att vidarekoppla vid Ej Svar.

 1. Lyft luren
 2. Tryck *61*
 3. Slå telefonnumret dit samtalen ska vidarekopplas till vid ej svar (t.ex. 08 55 11 22 33)
 4. Tryck *
 5. Tryck in den tid mellan 5 till 60 sek som telefonen ska ringa innan samtalet kopplas vidare
 6. Tryck #
 7. En talmaskin bekräftar din beställning
 8. Lägg på luren

Som exempel skulle det då kunna vara att du trycker: *61*0855112233*60#.
Om ni istället vill använda standardinställningen som innebär vidarekoppling efter fem signaler trycker ni # direkt efter telefonnumret dit samtalen ska vidarekopplas (t.ex. *61*0855112233#).


Vidarekoppling vid Upptaget

Gör så här för att aktivera vidarekoppling vid Upptaget

 1. Lyft luren
 2. Tryck *67*
 3. Tryck nummer som samtalen skall vidarekopplas till vid upptaget (t.ex. 08 55 11 22 33)
 4. Tryck #
 5. En talmaskin bekräftar din beställning
 6. Lägg på luren

Som exempel blir det då: *67*0855112233#. När tjänsten är aktiverad ges en hackad kopplingston när du lyfter luren igen.


Vidarekoppling Direkt

Gör så här för att vidarekoppla Direkt

 1. Lyft luren
 2. Tryck *21*
 3. Slå telefonnumret dit samtalen ska vidarekopplas (t.ex. 08 55 11 22 33)
 4. Tryck #
 5. En talmaskin bekräftar din beställning
 6. Lägg på luren

Som exempel blir det då: *21*0855112233#. När tjänsten är aktiverad ges en hackad kopplingston när du lyfter luren igen.