iSvar för verkstäder

iSvar för verkstäder

Många bilverkstäder vi har varit i kontakt med tycker det är svårt att hinna eller ha möjlighet att svara i telefonen när kunder ringer. Kunder upplever ofta att det är svårt att komma i kontakt med bilverkstäder men många hinner helt enkelt inte svara i telefonen eftersom dom är upptagna med att laga bilar åt sina kunder.

Hur funkar iSvar för verkstäder?

Som kund till iSvar får ni ett telefonnummer som är avsett för er verkstad. Om ni redan har ett telefonnummer så kan ni vidarekoppla det till ert iSvar nummer.

När en kund ringer svarar iSvars talsvar automatiskt och guidar personen genom en eller flera menyer. Genom menyerna kan personen som ringer ange vad han/hon behöver hjälp med. Därefter kan antingen iSvar hjälpa personen direkt genom upplysningar eller så samlar iSvar in personens kontaktuppgifter och erbjuder personen att bli uppringd. iSvar är direkt integrerat med Hitta.se vilket gör att ni även får adressuppgifter till den som ringer.

Vid akuta ärenden kan iSvar vidarekoppla samtalet eller skicka SMS.